Home » Proizvodi » Video nadzor » IP video nadzor

IP video nadzor

IP  video nadzor radi isključivo sa IP mrežnim kamerama.Ove kamere na svom izlazu daju digitalni video signal visoke rezolucije.Slike sa ovih kamera su kristalno čiste sa puno detalja i mogu se čuvati na hard disku i koristiti u dugom vremenskom periodu.Svakoj IP kameri se dodeljuje sopstvena IP adresa.Svaka kamera je priključena na računarsku mrežu preko koje se vrši nadzor , upravljanje i distribucija signala.Ovo omogućava pristup svakoj kameri sa bilo koje lokacije. Sistem IP video nadzora se lako konfiguriše i kasnije , po potrebi , nadograđuje.Hijerarhija sistema obezbeđena je šiframa i tako onemogućen pristup neovlašćenim licima.Prilikom projektovanja ovih sistema treba paziti da ne dođe do zagušenja u mreži , zbog cega projektovanje i montažu treba prepustiti stručnim licima sa iskustvom.Bitan element ovih sistema je dobar profesionalni softver za snimanje video nadzora na server , upravljanje kamerama i manipulaciju snimcima.

nadzorna-mreza

Softver za izgradnju IP sistema video nadzora MILESTONE SYSTEMS

Milestone – IP softverska platforma za video upravljanje, analizu i zapis.Milestone XProtect™ je vodeća softverska platforma za IP video nadzor. On deluje kao jezgrosistemа za IP video nadzor, povezujući sav hardver u jednu celinu, u jedno optimalnoIntegrisano rešenje. Softver je dostupan u različitim softverskim paketima zavisno odpotreba korisnika i njegovog poslovanja.Pouzdana tehnologijaDobro poznata i dokazana tehnologija Milestone Vam daje mogućnost da izgraditepouzdano i stabilno rešenje za IP video nadzor. Tehnologija Milestone jе dokazanana više od 25000 klijentskih instalacija, što Vam govori da možetе da računate na preciznost i odlične performanse.Moguća nadogradnja sistema.Jednostavno proširenje na višu verziju ili dodavanje novih uređaja i servera.Preselenje, dodavanje i promene su veoma lake.Nezavisan harver.Softver Milestone podržava više od 750 različitih modela kamere i video dekodera od35 proizvođača. Ova podrška daje veoma široki izbor uređaja za svaku situaciju.Otvorena arhitektura i dokumentacioni interfejs programa (API) omogućavamogućnost za integraciju sa ostalim sigurnosnim sistemima.Takva interoperabilnost brzo vraća uložena sredstva pri izgradnji sistema.Pregled na licu mesta i kroz daljinski pristupDaljinski pristup daje mogućnost menadžerima, radnicima obezbeđenja i administratorima punu kontrolu.

Sa intuitivnim grafičkim interfejsom, daljinski pristup osigurava odličan pregled na licu mesta i brz pristupzapisima i brzom pretraživanju, analizu i izvoz video materijala.

XProtect corporate

• Multi-server upravlja neograničenim brojem kamera i korisnika.

• XProtect Corporate uključuje centralizovano upravljanje i pristup klijentima. Dizajniran za veoma velike instalacije sa velikim brojem kamera.

XProtect Enterprise

• Multi-server upravlja neograničenim brojem kamera i korisnika.

• Pristup za klijente. XProtect Enterprise jе dizajniran za rad sa mnogo servera i kamera.

XProtect Professional

• Single-server upravlja na do 64 kamera i uređaja.

• Pristup za klijente. Idealan za male i srednje instalacije.

XProtect Basis+

• Single-server upravlja na do 25 kamera i uređaja.

• Pristup za klijente. Idealan paket za manje instalacije.