Home » Proizvodi » Rashladni sistemi | hladnjače » Rashladne komore i hladnjače za meso

Rashladne komore i hladnjače za meso

rashladne komore

Rashladne komore  su namenjene za rashlađivanje i čuvanje mesa  u svežem  ili zamrznutom stanju.Pored mesa ovakve rashladne komore se mogu koristiti i za rashlađivanje i čuvanje i drugih prehrambenih proizvoda koji zahtevaju takav temperaturni režim.Pogodne su za upotrebu u mesarama , pogonima za preradu mesa , trgovinskim radnjama , pekarama , restoranima i sl.

Rashlađeno svsže meso,živina i divljač se čuvaju u hladnjačama na temperaturi od 0 stepeni C i relativnoj vlažnosti vazduha od 85-90%.Trajnost mesa zavisi od niza faktora , a prvenstveno od kvaliteta , načina obrade i režima u rashladnoj komori.Svinjske polutke,goveđe četvrtine i sl. se čuvaju pod optimalnim uslovima u rashladnoj komori od 3-4 nedelje.Manji komadi mesa namenjeni potrošačima čuvaju se maksimalno 5 dana.Primenom temperature od -1 stepen C do -2 stepena C može da se produži čuvanje mesa do 45 dana.Čuvanje svežeg mesa može da se produži u komorama sa koncentracijom ugljen-dioksida do 20%.

Za čuvanje svežeg mesa kao i drugih prehrambenih proizvoda (mleko , jaja  , povrće i voće , piće suvomesnati proizvodi…) radimo rashladne komore čiji je temperaturni režim  0 do 8ºC.

Za čuvanje zamrznutih namirnica temperaturni režim je -18ºC do -25ºC.

Rashladne komore radimo sa mirnim ili ventilatorskim isparivačima.

Komore su iznutra obložene sa aluminijumskim limom , pocinkovanim i plastificiranim limom ili prohromskim limom u zavisnosti od namene.

Rashladne komore se izrađuju od poliuretanskih panela različitih debljina (40, 60, 80, 100, ili 120 mm). Debljina panela zavisi od temperaturnog režima u komori.

Postoji mogućnost izrade komora u veoma velikom dijapazonu dimenzija.

Na rashladne komore ugrađujemo standardna zaokretna ili klizna vrata u zavisnosti od namene.

Postoji mogućnost izrade rashlanih komora sa specifičnim uslovima prema zahtevu korisnika.

Spojevi između panela su izvedeni kao utor-pero i međusobno pričvršćeni bravicama što osigurava izvrsnu izolaciju i kvalitetan spoj duž celog panela. Ukoliko se radi o komori bez podnog izolacijskog panela spoj zidnog panela sa podom izvodi se pomoću PVC ili limenih “U” profila.

Kvalitet ugrađenih komponenata garantuje siguran i stabilan rad komore.

Sigurnost naših klijenata zagarantovana je servisom i tehničkom podrškom u garantnom i vangarantnom roku.