Home » Proizvodi » Alarmni sistemi » Alarmne centrale

Alarmne centrale

Alarmne centrale (kontrolni panel) predstavljaju centralno mesto jednog protivprovalnog sistena.Ona obrađuje signale koje dobija od detektora i šifratora , kontroliše linije preko kojih komunicira sa ostalim komponentama protivprovalnog sistema , napaja ostale komponente energijom neophodnom za njihov ispravan rad (kod žičnih sistema) , u slučaju alarma aktivira uređaje  za svetlosnu i zvučnu signalizaciju i prosleđuje informaciju o alarmu određenim osobama i centrima.Alarmna centrala u svom sastavu ima kućište , elektronski kontrolni panel , transformator za prilagođenje napona napajanja i akumulator za rezervno napajanje.Pored mrežnog napajanja svaka alarmna centrala mora da ima i rezervno napajanje (akumulator) koje obezbeđuje nesmetan rad sistema u slučaju nestanka električne energije.Sve centrale upisuju u memoriju centrale određeni broj poslednjih događaja (obično 256 ili više) što nam omogućava nadzor nad delovanjem sistema u proteklom periodu.U zavisnosti od veličine objekta u ponudi imamo centrale koje pokrivaju različit broj zona pa se mogu prilagoditi potrebama štićenog prostora.

U našoj ponudi se standardno nalaze PARADOX alarmne centrale.Odlikuje ih visoka pouzdanost i kvalitet , a garancija za to je visok renome proizvođača.Široka paleta alarmnih centrala PARADOX obezbeđuje zaštitu za objekte sa raznovrsnim zahtevima.U ponudi imamo sve tipove Paradox alarmnih centrala koje se mogu svrstati u tri osnovne grupe.

  • Žične alarmne centrale SPEKTRA
  • Žične adresabilne alarmne centrale EVO
  • Bežične alarmne centrale MAGELAN