Home » Proizvodi » Perimetrijska zaštita

Perimetrijska zaštita

Perimetarska zaštita je jedan od važnih segmenata zaštite industrijskih, komercijalnih, javnih ili privatnih objekata. Današnje tržište nudi veliki izbor pouzdanih i inteligentnih sistema za perimetrasku zaštiru, kako za spoljnu tako i za unutršnju zaštitu objekata, kombinujući najbolje karakteristike mikrotalasnih, infracrvenih i doplerskih senzora. U kombinaciji sa inteligentnim sistemima za upozorenje i analizu signala sa kojima rade obezbeđuju kompletnu bezbednost objekata koji zahtevaju visok stepen sigurnosti. Mogu se inkorporirati sa sistemima video nadzora i alrmnim sistemima i sistemima kontrole pristupa.