Home » Proizvodi » Rashladni sistemi | hladnjače » Hladnjače za voće i povrće

Hladnjače za voće i povrće

Hladnjače za voće i povrće su posebno projektovana skladišta čija je svrha da se voće i povrće sačuva što duže u nepromenjenom kvalitetu. Period čuvanja je različit za različite vrste proizvoda.

Jedan od glavnih izazova u prehrambenoj industriji je efikasna kontrola ili , čak i bolje , eliminisanje aktivnosti bakterija. Jedno od najjačih oružja u borbi protiv bakterija je hlađenje i zamrzavanje robe u hladnjačama.Kada se temperatura spusti ispod tačke kada počinje zamrzavanje, rast mikroorganizama snažno opada. To je posledica ne samo snižavanja temperature proizvoda, nego i smanjenja aktivnosti slobodne vode u proizvodu. to mikroorganizme ostavlja bez vode koja im je potrebna za metabolizam.Hlađenjem prehrambenog proizvoda u hladnjačama smanjuje se rizik od rasta bakterija. Brzo hlađenje proizvoda još više smanjuje rizik.

 

Režimi čuvanja voća i povrća prvenstveno zavise od vrste voća i povrća koje se skladišti, a zatim od pojedinih sorti.

hladnjače                                           Hladnjače za voće

 

U zavisnosti od primenjene tehnologije hlađenja u ponudi imamo sledeće tipove hladnjača:

  • Hladnjače sa standardnim sistemom hlađenja
  • Hladnjače sa kontrolisanom atmosferom CA
  • ULO  (Ultra Low Oxygen) hladnjače sa kontrolisanom atmosferom

Vremenski interval čuvanja proizvoda u zavisnosti od tipa hladnjače iznosi za:

  • Hladnjače sa standardnim sistemom hlađenja    1-4 meseca
  • Hladnjače sa kontrolisanom atmosferom (CA)    3-6 meseci
  • ULO (Ultra Low Oxygen) hladnjače    4-10 meseci

Prikaz granične vrednosti pritiska kiseonika, ugljen-dioksida i azota unutar komore za različite tehnologije skladištenja voća i povrća

R.br.
Primenjena tehnologija
O2(kPa)
CO2(kPa)
N(kPa)
1
Klasično hlađenje
21
0,03
79
2
Kontrolisana ventilacija
6-18
3-15
79
3
Konvencionalna kontrolisana atmosfera CA
2-5
2-5
90-92
4
LO nizak sadržaj kiseonika
1,5-2
1-3
95-97
5
ULO ultra nizak sadržaj kiseonika
0-1,2
0,5-2
96,8-98,7
6
DCA dunamička kontrolisana atmosfera
manje od 0,8
manje od 1,5
manje od 98

U hladnjačama sa kontrolisanom atmosferom ( CA , ULO , DCA ) menja se sadržaj kiseonika , ugljen dioksida i azota u Hladnjači.U ULO hladnjačama se takođe reguliše vlažnost kao i prisustvo etilena (hormon zrenja).

 

Hladnjače sa dinamički kontrolisanom  atmosferom podrazumevaju kontinualno prilagođavanje sastava atmosfere fiziološkom stanju plodova tokom skladištenja. Uspostavlja se i održava uz primenom savremene merno-regulacione tehnike i sistema automatskog upravljanja. Naziv dinamička je zbog toga što ce ceo sistem brzo prilagođava fiziološkim promenama čuvanih plodova i  novonastalim uslovima. Tako se postiže neprekidno uravnoteženje udela O2 i CO2 u atmosferi, kao i temperature, vlažnosti zraka, sadržaja etilena itd. Osim toga, bitan faktor ove tehnologije mogu da čine senzori  za detekciju niskog sadržaja etanola (0.01 ppm – 1 ppm) u atmosferi koji može nastati u anaerobnim uslovima respiracije. Dinamička atmosfera uspešno sprečava fiziološka oštećenja plodova i uspešno omogućava ULO  uslove čuvanja proizvoda.

ULO hladnjače

ULO hladnjače zahtevaju ekstremne uslove dihtovanja. Zbog ovoga se mora obratiti pažnja prilikom izbora panela koji svojim kvalitetom moraju ispuniti zahtevane uslove.Paneli , podovi i vrata moraju biti gasno nepropustljivi.Svi spojevi panela moraju biti tako urađeni da su gasno nepropustljivi.Zbog ovoga se mora planirati unapred ako se žele hladnjače sa ULO tehnologijom jer se kasnije nedostaci vrlo teško ispravljaju ili se nikako ne mogu ispraviti.