Home » Proizvodi » Rashladni sistemi | hladnjače » Hladnjače – merno regulaciona oprema

Hladnjače – merno regulaciona oprema

Za vođenje procesa hlađenja i signalizaciju stanja rashladnog sistema koristimo opremu poznatih svetskih proizvođača (Elliwell , Dixell , Danfoss ).Mikroprocerski kontroleri omogućavaju podešavanje zahtevanih parametara i upravljanje radom svih elemenata rashladnog sistema (kompresori , ventilatori , otapanje) kako bi se zadati parametri održali u zahtevanim granicama.

Ovaj  sistem kontrole i upravljanja omogućava maksimalnu optimizaciju uslova i režima rada rashladne opreme što daje maksimalno iskorišćenje instalisanih kapaciteta, optimizaciju potrošnje električne energije , besprekornu dijagnostiku i  povezivanje  preko standardnih personalnih računara  sa bilo kojim korisnikom uz primenu odgovarajućeg softvera.