Home » Proizvodi » Kontrola pristupa » Kontrola pristupa – terminali za registraciju

Kontrola pristupa – terminali za registraciju

nanopwgaleo1dgliR8851

Terminali za registraciju se rade kao šifratori , čitači kartica , beskontaktni čitači kartica i u novije vreme biometrijski čitači.Prolaz se obezbeđuje unosom šifre ili očitavanjem koda sa indentifikacione kartice ili kombinacijom i jednog i drugog.kod beskontaktnih čitača karticu je potrebno primaći čitaču na određeno rastojanje da bi je čitač registrovao.

Biomma700setrijski čitači se koriste na zahtevnijim sistemima.Oni poseduju najviši nivo sigurnosti.Najčešće se koriste biometrijski čitači otiska prsta.Provera otiska se vrši za veoma kratko vreme i sa veoma malom verovatnoćom lažnog odbijanja ili lažnog prihvatanja otiska prsta.Otisak prsta predstavlja jedinstvenu informaciju za svakog čoveka.Ne može da se izgubi ili zaboravi.

 

 

dg_proxpromi500dglp_fnaudio_interfoni_interfonski_kompleti_sifrator_tt3

Samostalni čitači za kontrolu pristupa omogućavaju  obezbeđuju kontrolu pristupa bez velikih troškova koje iziskuje instaliranje sistema za kontrolu pristupa.Ovi čitači imaju audio i vizuelnu signalizaciju stanja.Poseduje izlaze za otvaranje vrata.Rade sa tastaturom , beskontaktnim karticama ili sa obadvoje.Režim rada se može birati.