Home » Proizvodi » Rashladni sistemi | hladnjače » Hladnjače – upravljački ormani

Hladnjače – upravljački ormani

Upravljacki orman

Upravljački ormani za rashladne komore služe za napajanje i upravljanje svim elementima rashladnog sistema. U njima je montirana sva potrebna oprema kojom se omogućava napajanje sistema, obezbeđuje pravilno upravljanje, obezbeđuje zaštita elemenata sistema kao i nadzor nad osnovnim parametrima.

Komandni ormani se isporučuju kompletno ožičeni sa ožičenjem izvedenim na redne stezaljke.