Home » Proizvodi » Alarmni sistemi » Uređaji za komunikaciju i nadzor

Uređaji za komunikaciju i nadzor

VDMP3 Glasovni komunikator koji se povezuje direktno na ploču centrale

sr_VDMP3

 

 

 

 

 

 

• Mogućnost pozivanja do 5 telefonskih brojeva za dojavu provale, panik ili požarne
uzbune emitujući snimljene poruke
• Aktivacija i deaktivacija sistema putem telefona
• Upravljanje PGM izlazima i kontrola virtuelnih zona putem telefona sa udaljene lokacije
• Meni sa glasovnim navođenjem
• Mogucnost unapređenja Firmware-a korišćenjem aplikacije WinLoad i 307USB
• Kompatibilan sa MG5000,MG5050 , Spectra SP serijom i EVO sistemima
• Povezuje se direktno na alarmnu centralu

VD710 Telefonski birač Paravox

vd710

 

 

 

 

 

 

• Lokalno ili udaljeno programiranje putem telefona
• Pruža kontrolni panel za glasovne poruke i pejdžing
• 4 ulaza za zone i 2 programabilna izlaza PGM
• 4 telefonska i 4 pejdžer broja
• Instalaterski i 4 Custom PIN broja
• Dužina govora: 4 × 15 sekundi ili 2 × 30 sekundi

IP100 Internet modul

ip100

 

 

 

 

 

 

• Izveštava o alarmnim događajima kroz IP GPRS/IP monitoring prijemnikа IPR512
• Kontrola i nadzor jednog kontrolnog panela kroz IP mrežu (LAN/WAN Internet)
• Mogućnost za vezu sa kontrolnom tablom Paradox preko Interneta kroz NEware ili WinLoad
• Šalje obaveštenja o alarmu preko email
• Uključenje/isključenje individualnih grupa kroz web brouzer
• Pregled statusa svih zona/grupa preko web brouzera
• Upgrade firmvera modula IP100 kroz IP Exploring Tools preko Interneta
• DNS usluga za dinamičke IP adrese
• Podrška za SMTP i ESMTP (TLS/SSL ne podržava)
• Mala konzumacija bandwith-a
• Zaštita podataka vrši se 128-bit (MD5 i RC4) ili 256-bit (AES) kodiranjem
• Dvosmerna dinamička autorizacija
• Web interfejs na Bugarskom, Engleskom, Španskom, Češkom, Francuskom, Nemačkom, Mađarskom, Poljskom, Portugalskom, Rumunskom, Ruskom i Slovačkom

PCS250 GPRS / GSM komunikacioni modul

pcs250

 

 

 

 

 

 

• Kompaktnog dizajna
• Izveštavanje o događajima IPR512 GPRS / IP prijemnik za praćenje 7 IP / GPRS Softver IP / GPRS prijemnik
• Izveštavanje u vidu tekstualnih poruka (do 16 mobilnih brojeva)
• Praćenje i komunikacija sa kontrolnog panela
• Uključivanje/isključivanje modula kroz kratke tekstualne poruke (SMS) upućene PCS250
• Slanje snimljene glasovne poruke na najviše 8 telefonskih brojeva (uz dodatni glasovni VDMP3 modul)
• Jednostavna instalacija preko 4-žične serijske veze na kontrolnoj tabli
• Poboljšanje jačine signala uz dodatni modul sa antenskom ekstenzijom (antena do 18m)
• 128-bitno (MDS) i 256-bitno (AES) šifrovanje (GPRS režim)
• Sposobnost uvećanja PCS250 uz dodatni CTV485 panel – kontrolna tabla sa preko 485 konekcija (GSM Režim samo preko e-busa).
• Izveštavanje o poziciji preko GSM mreže u CID i SIA formatu
• Kompatibilan sa: – EVO48 i EVO192 panelima V2.02 – K641 i K641R tastaturama V1.51 ili novije serije – SP serijom kontrolnih panela V3.42 i V1.22 K32LCD tastature – E55 panelima V3.0 – E65 panelima v2.1
MG serijom kontrolnih panela v4.0 ili novije serije, sa 32LCD tastaturom V1.22 ili novije serije

IPR512 GPRS/IP monitoring prijemnik

ipr512

 

 

 

 

 

 

• Monitor do 512 Paradox GPRS/IP Modula
Broadband nadzor na do 512 kontrolnih panelа Paradox kroz PCS GSM/GPRS komunikacioni modul ili IP100 Internet modul. Svaki komunikacioni modul može da izveštava svaku grupu korisnika sa jedinstvenim brojem.
• Monitor svih komunikacionih linija
• Monitor dostupnosti komunikacionih modula
Za svaki prijemnik mogu da budu konfigurisana do 32 profilа sigurnosti sa programabilnim vremenom inicijalizacije komunikacija sa komunikacionim modulima i nadzorno vreme prijemnikа. Ако prijemnik
ne dobije odgovor u zadato vreme za inicijalizaciju komunikacije od modulа, čeka da istekne nadzorno vreme i onda automatski obaveštava o gubitku modula Softver monitoringa i nadzornu stanicu.
• Direktna komunikacija
Svi događaji se šalju direktno do prijemnikа komunikacionih modula PCS200/ IP100 bez prolaska kroz
među servere ili mrežne operativne centre.
• Nezavisanst Internet Servis Provajdera:
2 nezavisna mrežna portа (WAN1 i WAN2) primaju događaje kroz 2 različita provajdera internet uslugama
• 2 Serijska portа
COM1 se vezuje direktno u Automatski Softver kroz emulaciju sa Radionics 6500 protokolom. COM2 se vezuje na printer ili PC kroz RS232 serijski port na komunikacioni Softver za pregled i štampu
događaja u tekstualnom formatu.
• Integrisana web stranica za upravljanje sistemom
Omogućava pregled, menjanje i brisanje PCS100/IP100 modula, menjanje profila sigurnosti, podešavanje prijemnikа i dr.
• Kopija podataka na eksternu memoriju
Prijemnik ima slot za memorijsku karticu rezervisanu za podatake i oporavak od nje.To omogućava brzu i laku zamenu prijemnikа pri otkazivanju rada prijemnikа. Radi sa SD, SD/HC ili MMC formatima memorijskih kartica.
• Upgrade firmver-a
• Podrška za CID i SIA formate za događaje
• 256-bitno AES kriptovanje
• 2-line, 40-simbolni LCD sa 6-tasterskim interfejsom za pregled događaja, backup podataka u/od memorijske kartice, podešavanje IP adrese, mrežne maske interfejsa prijemnika – Može da se montira u 19” РRACK (1U) ili da bude instaliran na stolu
• Relejni izlaz (aktivira se pri izvesnom događaju)
• Relejni ulaz (šalje izvesne događaje, kada bude aktiviran)
• Automatska sinhronizacija na datаtа i časova preko Network Time Protocol (NTP)
• Nizak šum i potrošnja pri radu (manje od 10W)

PCS300 GSM komunikacioni modul

pcs300

 

 

 

 

 

 

• Šalje događaje kroz IP ili GPRS (potreban modul GPRS12)
• Šalje izveštaje događaja sa komunikatorа preko telefonske linije ili kao njegov backup
• Podržava dva IPR512 GPRS/IP monitoring prijemnikа, svaki sa poseban jedinstvenim brojem
• Konfigurisanje i trenutni status kroz PCS300 web interfejsа
• Podrška za dva ulaza sa mogućnošću za slanje izveštaja o njihovom aktiviranju uključujući i SMS obaveštenja
• Upgrade firmvera kroz IP ili GPRS
• Podržava standardne SIM kartice
• Šalje događaje kroz SMS (do 8 mobilnih telefonskih brojeva)
• Podržava mnoštvo jezika za web interfejs i SMS obaveštenja
• 256-bitno (AES) kriptovanje za slanje izveštaja događaja kroz GPRS/IP i web interfejs