Home » Proizvodi » Rashladni sistemi | hladnjače » Hladnjače – rashladni agregati

Hladnjače – rashladni agregati

Condensingunits180x130                                                   Rashl agregat veci

Rashladne agregate  projektujemo i isporučujemo za sve temperaturne režime u skladu sa zahtevanim karakteristikama.U ponudi imamo rashladne agregate sa jednim kompresorom kao i višekompresorske agregate.Višekompresorski agregati se montiraju na zahtevnije objekte kao što su pogoni za preradu mesa , megamarketi i druge instalacije sa većim brojem potrošača.U zavisnosti od zahtevanog kapacitet ugrađujemo hermetičke ili poluhermetičke kompresore.

U sklopu agregata se nalaze sve neophodne komponente kao i komponente za zaštitu i upravljanje.Sve komponente su montirane na jaku čeličnu konstrukciju.Rashladni agregati su pripremljeni za ugradnju na rashladnu instalaciju.

Kompresori za rashladne agregate se biraju tako da mogu da savladaju maksimalno opterećenje.Toplotno opterećenje je promenljivo i zavisi od vrste objekta.Najveće promene toplotnog opterećenja nastupaju u rashladnim sistemima supermarketa i mogu da iznose i 15–20% od maksimalnog.Zbog navedenih činjenica potrebno je obratiti naročitu pažnju na regulaciju rashladnog kapaciteta rashladnih agregata.U slučaju grube regulacije rashladnog kapaciteta, razlika između temperatura u hlađenom prostoru i temperature isparavanja neće se moći održavati u uskim granicama, a temperatura u prostoru će se održavati sniženjem temperature isparavanja. Veća razlika između temperature isparavanja i temperature vazduha u hlađenom prostoru utiče na smanjenje kvaliteta proizvoda. Što je veća razlika između temperature isparivanja i temperature vazduha u hlađenom prostoru, to će biti veće kaliranje proizvoda u slučaju da nisu upakovani u odgovarajuću ambalažu.Kvalitetna regulacija rashladnog kapaciteta čuva kvalitet proizvoda i štedi energiju.