Home » Proizvodi » Rashladni sistemi | hladnjače » Čileri i toplotne pumpe

Čileri i toplotne pumpe

Čileri su rashladne mašine koje služe za pripremu hladne vode.Za razliku od direktnih sistema hlađenja , gde isparivač rashladne mašine ujedno služi i kao hladnjak pomoću koga se odvodi toplota iz hlađenog prostora , ovde se radi o indirektnim hlađenju jer postoji sekundarni rashladni fluid  koji cirkuliše između rashladne mašine i hlađenog prostora (objekta) u zatvorenom toku. Kao sekundarni fluid se najčešće koristi voda.

ciler princip                                                               Čiler

Hladna voda se priprema u čileru gde se hladi u isparivaču rashladne mašine.Ona se potom transportuje do hlađenog prostora (objekta) gde preko nekog izmenjivača toplote se zagreva oduzimajući toplotu iz tog prostora.

Kondenzatorske jedinice čilera mogu biti hlađene  vazduhom , vodom ili kombinovano.

Za manje rashladne kapacitete koriste se čileri  voda – vazduh

Za veće rashladne kapacitete koriste se čileri voda – voda

Možemo ponuditi čilere različitih kapaciteta u skladu sa potrebama i zahtevima korisnika.

 

Toplotne pumpe su uređaji kod kojih se toplota kondenzacije (koja je beskorisna kod rashladnih mašina i koja se predaje okolini) koristi za zagrevanje objekata , a toplota potrebna za isparavanje rashladnih fluida oduzima od okoline (kod rashladnih mašinaova toplota se oduzima od hlađenog prostora).Može se zaključiti da istu mašinu možemo koristiti i u svrhu grejanja i hlađenja.

Topl.pumpa princ                                                                           Toplotna pumpa

Opravdanost upotrebe toplotnih pumpi u svrhu grejanja je velika.Toplotne pumpe se smatraju obnovljivim izvorom energije jer koriste raspoloživu toplotu iz okoline.Zbog ovoga cena grejanja ovakvim sistemom je mnogo manja u odnosu na ostale sisteme grejanja.

Kao izvori toplote koriste se:

  • Vazduh
  • Nadzemne vode (reke , jezera)
  • Podzemne vode (bunari)
  • Zemlja