Home » Proizvodi » Alarmni sistemi

Alarmni sistemi

Alarmni sistemi

Alarmni sistemi su sistemi tehničke zaštite ugrađeni na objekte u svrhu nadzora  , praćenja stanja , obaveštavanja ili nekih drugih radnji , a u zavisnosti od situacije u nadziranom prostoru. Alarmni sistemi reaguju alarmnim stanjem na svako narušavanje integriteta štićenog prostora odnosno na pojavu neželjenih situacija  u nadziranom prostoru. Alarmni sistemi , u širem smislu , se odnose i na sisteme  za dojavu požara , dojavu prisustva opasnih gasova , kontrolu pristupa i slično.Alarmni sistemi , o kojima se govori na ovoj stranici , se odnose na zaštitu objekata od provale.Zbog čestih razbojništava , provala i krađa nameće se potreba za ugradnjom alarmnih sistema.Ulaganje novca u instalaciju ovih sistema  je dobar izbor.Alarmni sistemi  povećavaju bezbednosni nivo  vaših objekata , odvaraćaju provalnike od svojih namera i daju vam osećaj sigurnosti. Veoma je važno razumeti kako protivprovalni sistemi mogu povećati sigurnost vašeg doma i znati napraviti pravi izbor pri kupovini opreme za protivprovalni sistem.Potencijalni provalnici izbegavaju objekte gde su ugrađeni alarmni sistemi i idući linijom manjeg otpora kao metu biraju objekte u kojima alarmnih sistema nema.Ukratko , potreba da se ugrađuju protivprovalni sistemi se svodi na:

  1. Odvraćanje potencijalnih počinilaca
  2. Svetlosno i zvučno upozorenje da je integritet štićenog prostora narušen
  3. Dojava o narušavanju integriteta štićenog objekta na unapred definisane lokacije i telefone.

Alarmni sistemi se koriste kako za unutrašnju tako i za spoljašnju zaštitu objekata

Osnovni elementi jednog alarmnog sistema  su:

  • Alarmne centrale – kontrolni paneli
  • Alarmni detektori
  • Šifratori
  • Uređaji za audio-vizuelnu signalizaciju
  • Ureðaji za nadzor i komunikaciju
Alarmni sistem

Alarmni sistemi – primer konfiguracije

Alarmni sistem i sve njegove komponente zašticeni su od sabotaže tako da nije moguće preseći kabel ili neovlašćeno pristupiti bilo kom elementu a da sistem za dojavu provale  ne reaguje alarmnim stanjem.

 Način funkcionisanja alarmnog sistema

Prilikom napuštanja štićenog prostora sistemi za dojavu provale  se naoružavaju (stavljaju u pripravno stanje) ukucavanjem sopstvene šifre na šifratoru koji se postavlja blizu izlaza iz štićenog prostora.Prilikom povratka u štićeni prostor sistemi za dojavu provale se razoružavaju ukucavanjem sopstvene šifre nakon čega se može ući u štićeni prostor.Pravilnim izborom ulaznog i izlaznog vremenskog zatezanja aktiviranja alarma omogućava se nesmetan ulazak u štićeni prostor.U slučaju neovlašćenog narušavanja integriteta štićenog prostora sistemi za dojavu provale će reagovati alarmnim stanjem i putem audio-vizuelne signalizacije upozoriti okolinu a putem komunikacionih linija upozoriti vlasnika , monitoring centar i druge uprogramirane osobe ili centre.

Na slici ispod prikazane su mogućnosti nadzora nad alarmnim sistemom

Alarmni sistemi

Alarmni sistemi – mogućnosti nadzora

Alarmni sistemi se nadziru preko fiksne ili mobilne telefonske mreže ili preko interneta.Na zadate fiksne ili mobilne telefone se vrši dojava u slučaju alarma.Sa istih se može i upravljati sa nekim funkcijama sistema za dojavu provale.Takođe možemo alarmni sistem povezati sa monitoring centrom koji vrši nadzor 24h dnevno.Sistemi za dojavu provale se mogu nadzirati putem internet konekcije.

Alarmni sistemi predstavljaju deo sistema tehničke zaštite pa mogu raditi integrisano sa ostalim delovima sistema tehničke zaštite ili samostalno.

U našoj standardnoj ponudi se nalaze PARADOX sistemi za dojavu provale, ali na zahtev klijenta možemo ponuditi i alarme drugih proizvođača. PARADOX je svetski poznat i priznat proizvođač opreme za alarmne sisteme. Paradoxova oprema je ugrađena u mnoge private i poslovne objekte, banke, rezidencijalne objekte širom sveta, što govori o njenom kvalitetu.

Sigurnost kupca tokom eksploatacije alarmnih sistema obezbeðena je podrškom i servisom u garantnom i vangarantnom periodu.