Home » Proizvodi » Perimetrijska zaštita » Mikrotalasne barijere

Mikrotalasne barijere

ERMO482 Mikrotalasna barijera za spoljašnju montažu

sr_ermo482x300dpi

ERMO482 mikrotalasna barijera sastoji se od predajnika i prijemnika koji kada su instalirani licem jedan ka drugom stvaraju zonu zaštite čije dimenzije zavise od tipa antene, razmaka između glava i podešavanja osetljivosti. It is available with ranges of 50, 80, 120 i 200 m.

Model ERMO482/50 ima prečnik parabolične antene od 100mm , uz pomoć koje je moguće stvoriti veoma široko polje detekcije na malom rastojanju. Modeli ERMO482/80, 120, 200 koriste paraboličnu antenu prečnika 200mm koja stvara uže polje ali većeg dometa. ERMO482 je detektor specijalno dizajniran za spoljašnju upotrebu i može se podesiti za bilo koje vremenske uslove. Podešavanje osetljivosti je takođe moguće kako bi se sistem što bolje podesio. Sistem ima 4 ranije podešena kanala za modulaciju kako bi se sprečio uticaj smetnji na sistem posebno na tačkama ukrštanja signala.
ERMO482 koristi mikrotalasne komponente nove generacije veoma visoke stabilnosti zahvaljujući tehnologijama kao što su “strip line”, “gas fet”, “dro” zajedno sa paraboličnim antenama i “backfire” iluminatorom. Sve je dizajnirano i proizvedeno u Cias-ovim labaratorijama.

• Domet: 50, 80,120, 200 m
• Frekvencija: x-opseg sertifikovan po CE, USA i kanadskim standardima
• Napajanje: 19vac/13.8vdc/24vdc (Punjač baterije 13,8 vdc)
• Potrošnja: Predajnik 100 ma – prijemnik 100 ma (pri napajanju 13,8 vdc)
• Temperatura: -35°c/+65°c
• Kanala: 4 on-off
• Modulacija: kontinualna
• Dimenzije: ø max 310 mm, dubina 260 mm
• Usmeravanje: Elektronsko koristeći STC95
• Izlazi: Releji alarmni, tamper
• Specijalne primene: Dostupno u eksplozivno otpornoj varijanti

ERMO482XPRO Mikrotalasna barijera za spoljašnju montažu

ermo_482xpro

• DIGITALNA ANALIZA – FBM
ERMO482X vrši monitoring signala, upoređujući ga sa modelima ponašanja u situacijama kada osoba upada na posed koristeći FBM algoritam da bi se odlučilo da li je stvarno došlo do upada ili je ipak neki drugi faktor. Veličina, oblik i količina promene signala se kontinualno meri i upoređuje sa tipičnim memorisanim signalima. Senzor je u mogućnosti da detektuje hodanje, trčanje, puzanje ili kotrljanje osobe koja upada na posed. Svaki događaj koji je izazvao alarm ili znatnu promenu u primljenom signalu je sačuvana u RAM memoriji po vremenu i datumu i može se analizirati u realnom vremenu i/ili kasnije.

• RAZDVAJANJE NEJASNIH IVICA ŽELJENOG SIGNALA (FSTD)
Za velike razdaljine (preko 50m) koristi se parabolična antena koja daje mnogo čistiji signal nego uređaji sa elipsastim i ravnim antenama. U posebnim situacijama gde su stalne smetnje sa strane polja kao što su opuštene metalne ograde koje se pomeraju , vegetacija koja povređuje prostor sa strane zraka, velika paralelna pomeranja sa strane moguće je korišćenje FSTD funkcije u softveru. Ovom funkcijom moguće je podesiti osetljivost samo sa strane snopa ili čak isključiti mogućnost analize signala sa strana. Na ovaj način možemo imati talas koji je iako fizički normalan pojavljuje se kao eliptičan sa različitim oblicima zavisno od fstd podešavanja mada se čuva čistoća signala koja je prednost parabolične antene u odnosu na eliptičnu..

• DINAMIČKA DIGITALNA ANTI-MASKING FUNKCIJA
16 kanala modulacije kontrolisanih kristalima , zajedno sa dinamičkom analizom apsolutne vrednosti primljenog signala, detektovanog za vreme procesa instalacije, čini maskiranje nemogućim i detekciju potencijalnih grešaka mikrotalasnih komponenti veoma verovatnom.

• AUTOMATSKO PODEŠAVANJE PREMA OKOLINI
Temperatura se stalno proverava zbog detekcije potencijalnih grešaka kao i monitoring porasta temperature za određeno vreme za kompenzaciju razlike signala usled promene osobina sredine.

• OTPORNOST NA SMETNJE
Na ERMO 482X PRO ne deluju smetnje od avionskih radara, ili od sredina gde su snažni vojni radari. Prava evidencija ovoh činjenica jesu instalacije CIAS-ovih mikrotalasnih barijera na civilnim i vojnim aerodrumima. ERMO 482X PRO radi u x-opsegu koji daje poboljšanu zapreminsku zaštitu i manje gubljenje prostora za ukrštanje i preklapanje nego kod k-opsega talasa.

• PARABOLIČNA ANTENA SA LINEARNOM POLARIZACIJOM
Parabolična antena ermo barijera koristi linearnu polarizaciju koja dozvoljava rotaciju glave za 90° kako bi se izbegli izvori smetnji. Antene sa kružnom polarizacijom ne primaju signal ako se rotiraju na ovaj način. Štaviše linearna polarizacija ima prednost da primljeni signal je mnogo čistiji. Kružna polarizacija je dobra za prenos podataka na daljinu ali ne tako dobra kao linearna, zbog čistine signala, za svrhe detekcije upada na posed. Različiti oblici zavise od fstd podešavanja. Čuvanje čistoće signala je prednost paraboličnih antena u poređenju sa eliptičnim.

• Frekvencija: X-opseg sertifikovan po CE, USA i kanadskim standardima
• Izlazna snaka: sertifikovan po CE, USA i kanadskim standardima
• Domet: 50, 80, 120, 200 m
• Veličina mete: 40kg
• Brzina mete: 0cm/sec do 15m/sec
• Verovatnoća detekcije: 0.99 min bazirana na odnosu signal/šum
• Kanala modulacije: 16 kontrolisanih kristalom
• Stopa lažnih alarma: 1po uređaju za godinu dana bazirana na odnosu signal/šum
• Temperatura: –35C° dо +65C
• Alarmni izlazi: 3 poluprovodnička releja za alarm, grešku, tamper
• Napajanje: 19Vca ili 13.8Vdc, 24 Vdc
• Potrošnja struje: 120mA Tx+Rx
• Specijalna primena: u eksplozivnim sredinama

CORAL Mikrotalasna barijera za spoljašnju montaž

sr_CORAL

Predajnik i prijemnik sa prostorom za bateriju 12V 24h, napajanje i punjač sadržani u kompletu. Nova generacija transformatora 30VA 230-19Vac je dostupna.
• Domet: 100, 220 m
• Frekvencija: Od 9,2 do 10,6 GHz u skladu sa CE, USA i kanadskim standardima.
• Kanala: 16 kanala uz kontrolu kristala
• Temperatura: -35°C /+65°C
• Alarmni izlazi: 3 poluprovodnička releja za alarm, grešku i tamper
• Dodatni vid napajanja: 19 Vac, 24 Vac
• Osnovni vid napajanja: 13,8 Vdc, 24 Vdc
• Potrošnja struje: 60 mA (TX+RX)
• Anti-masking opcija: podesivo
• Usmeravanje: Instrument sadržan

MANTA Poslednja generacija digitalne mikrotalasne barijere

manta

Poslednja generacija digitalne mikrotalasne barijere 50-80m
MANTA je digitalna mikrotalasna barijera za spoljašnju zaštitu sa dometom od 50 i 80 m i dizajnirana je da ispuni sledeće zahteve:

• Sigurnost: Manta daje veoma visok nivo detekcije.

• Pouzdanost: verovatnoća lažnih alarma je drastično smanjena korišćenjem „Fuzzy Logic” pravila i održava se nivo verovatnoće detekcije na maksimalnom nivou.

• Prilagodljivost: Zahvaljujući kompletnom redizajniranju mikrotalasne antene , koja je moguće da generiše visok i uzak talas do malih dimenzija uređaja za funkcionalnost i atraktivan dizajn, Manta je idealan proizvod za zaštitu tamo gde je stambeni prostor ograničen veličinom i estetski uticaj ima značajnu ulogu. Štaviše podesivi nosači omogućavaju skrivenu kablažu tako da je proces instalacije lak i brz.

• Otpornost na sabotažu: Zahvaljujući 16 različitih kanala modulacije, kontrolu maskiranja i samostalnog testa, Manta je u stanju da upozori na bilo koji vid sabotaže.

• Jednostavnost: audio/vizuelna signalizacija na ploči , olakšava centriranje, walk/test i procedure procena olakšanim bez upotrebe dodatnih uređaja.

• Kontrola: Manta je opremljena sa RS485 serijskim portom koji daje prikupljanje direktog alarma, kao i upravljanje sa daljine kao npr. : podešavanje parametra , čitanje događaja iz memorije, Čitanje i praćenje događaja, Praćenje (osciloskopsko) signala, merenje napajanja i temperature u realnom vremenu …

• Tip senzora; Digitalna spoljašnja mikrotalasna barijera
• Domet: 50 – 80 m
• Kanala: 16
• Napajanje : 13,8Vdc
• Alarmni izlazi: 3 releja na RX/ 3 releja na TX
• Specijalni alarmni izlaz: Protokol RS 485 RX+TX
• Temperatura: -35° C/ + 65° C
• Usmeravanje: Audio/Vizualni uređaj na barijeri
• Elektronska provera usmerenosti: Omogućava matematičku procenu preciznosti usmerenosti