Home » Proizvodi » Alarmni sistemi » Alarmne centrale » Alarmne bežične centrale MAGELAN

Alarmne bežične centrale MAGELAN

MG5000 Magellan bežična alarmna centrala sa primopredajnikom i 32 zone

sr_MG5000

 

 

 

 

 

 

• StayD funkcija
• Ugrađen primopredajnik (433MHz ili 868MHz)
• 32 zone (od kojih bilo koja može biti bežična)
• 2 žične zone na ploči (4 sa dupliranjem zona)
• 2 particije
• Podržava 16 PGM-ova (od kojih bilo koji može biti bežičan)
• 32 korisnika i 32 daljinske komande (jedan po korisniku)
• Mogućnost unapređenja firmware-a korišćenjem aplikacije WinLoad i 307USB
• Mogućnost programiranja sistema putem menija za instalatere, kodovi za korisnike i servisere
• Slanje informacija na više telefonskih brojeva: 3 za monitoring centar, 5 individualnih i 1 za slanje podataka u pager formatu
• Automatski prelaz sa letnjeg na zimski režim rada
• 4-žična magistrala za proširenja (povezuje do 15 tastatura i do 3 modula APR-ZX8)
• Taster za softverski reset sistema (vraća sistem na fabrički podešene parametre)
• Detekcija RF smetnji
• Povezivanje sa aplikacijom WinLoad brzinom od 9.6k baud-a
• Memorija za smeštanje 256 događaja
• Staje u metalnu kutiju dimenzija 20cm x 25.5cm x 7.6cm (8in x 10in x 3in) ili 28cm x 28cm x 7.6cm (11in x 11in x 3in)

MG5050 Magellan bežična alarmna centrala sa primopredajnikom i 32 zone

sr_MG5050

 

 

 

 

 

 

• StayD funkcija
• Ugrađen primopredajnik (433MHz ili 868MHz)
• 32 zone (od kojih bilo koja može biti bežična)
• 5 žičnih zona na ploči (10 sa dupliranjem zona ATZ)
• Kompatibilna sa svim Magellan bežičnim modulima izuzev MG32WK
• 2 particije
• 4 PGM-a na ploči – Podržava 16 PGM-ova (od kojih bilo koji može biti bežičan)
• 32 korisnika i 32 daljinske komande (jedan po korisniku)
• Mogućnost unapređenja firmware-a korišćenjem aplikacije WinLoad i 307USB
• Mogućnost programiranja sistema putem menija za instalatere, kodovi za korisnike i servisere
• Slanje informacija na više telefonskih brojeva: 3 za monitoring centar, 5 individualnih i 1 za slanje podataka u pager formatu
• Automatski prelaz sa letnjeg na zimski režim rada
• 4-žična magistrala za proširenja (povezuje do 15 tastatura i do 3 modula APR-ZX8)
• Taster za softverski reset sistema (vraća sistem na fabrički podešene parametre)
• Detekcija RF smetnji
• Povezivanje sa aplikacijom WinLoad brzinom od 9.6k baud-a
• Memorija za smeštanje 256 događaja
• Staje u metalnu kutiju dimenzija 20cm x 25.5cm x 7.6cm (8in x 10in x 3in) ili 28cm x 28cm x 7.6cm (11in x 11in x 3in)