Home » Proizvodi » Kontrola pristupa

Kontrola pristupa

Sistemi za kontrolu pristupa služe za zaštitu objekata i prostorija od pristupa neovlašćenih lica , kao i za kontrolu kretanja lica sa privremenim pravom pristupa objektu ili određenoj prostoriji. Kontrola pristupa se izvodi kao samostalni sistem, a vrlo često u kombinaciji sa sistemima za evidenciju radnog vremena ili u sklopu šireg sistema tehničke zaštite (alarmni sistemi , video nadzor).

Pristup štićenom prostoru se omogućava ili sprečava automatskim delovanjem sistema.Električne brave na vratima su najčesći elementi pomoću kojih se sprečava neovlašćeni pristup.

Kontrola pristupa omogućava selektivno davanje prava pristupa od potpunog bez ikakvih ograničenja do ograničenog u smislu vremenskog ograničenja ili ograničenja pristupa u pojedine prostorije ili delove objekta.

Kontroloa pristupa u  objektu omogućava kontrolu prolaska zaposlenih ili drugih lica kroz određena vrata u određene objekte.

                                                  220px-Access_control_door_wiring

Osnovne komponente sistema za kontrolu pristupa su:

 • Terminal za registraciju
 • Indentifikaciona kartica ili neki drugi model indentifikacije ili njihova kombinacija
 • Softverski paket
 • Kontrolni panel
 • Senzori za nadzor prostora
 • Električne brave ili drugi uređaji koji onemogućavaju pristup

Kontrola pristupa  omogućava i neke druge funkcije kao što su:

 • Pregled vremena ulaska i izlaska
 • Pregled neovlašćenih pokušaja pristupa
 • Mogucnost programiranj vremenskog intervala u kome je pravo pristupa ograničeno određenim korisnicima
 • Mogućnost aktiviranja  sirena , telefonskog govornog automata ilikamera za video nadzor preko relejnih izlaza u slucaju neovlaštenog pristupa
 • Mogućnost pristupa sistemu sa udaljene lokacije putem računarske mreže

800px-Access_control_topologies_serial_controllers

Za identifikaciju osoba upotrebljavaju se indentifikacione kartice. Danas se najčešće primenjuju beskontaktne kartice ili privesci, ali u upotrebi su i kontaktne čip-kartice, bar-kod kartice i magnetnee kartice. U novije vreme koriste se biometrijske metode za identifikaciju osoba (otisak prsta, glas , oko i sl.).

Projektujemo i montiramo sisteme za kontrolu pristupa  svih veličina  i vršimo integraciju ovih sistema sa drugim sistemima tehničke zaštite ukoliko za tim postoji potreba.

Sigurnost naših klijenata zagarantovana je tehničkom podrškom i servisom u garantnom roku i nakon toga tokom perioda eksploatacije sistema.