Home » Proizvodi » Video nadzor » Video nadzor – dodaci

Video nadzor – dodaci

U okviru prateće opreme za video nadzor možemo ponuditi:

  • Objektivi
  • Kučišta za kamere
  • IR reflektori
  • Video distributere i pojačavače
  • Aktivnu i pasivnu opremu za prenos signala putem UTP kabla
  • Komponente za prenos signala optičkim kablom
  • Komponente za zaštitu od smetnji
  • Komponente za zaštitu od groma
  • Razni konektori napajanja i slično