Home » Proizvodi » Alarmni sistemi » Alarmni analogni detektori pokreta

Alarmni analogni detektori pokreta

PRO+/ 476+ PIR sa visokom zaštitom od smetnji

• Patentirana Auto Pulse Signal Processing obrada signala
• Automatska temperaturna kompenzacija
• Metalni oklop maksimalno štiti od EMI i RFI signala
• Dualni senzorski element
• Anti-sabotažni prekidač
• Ekstremna zaštita od EMI i RFI signala
• Na ploči se nalaze samo SMD komponente
• ”Solid State” rele
• Pokrivenost 11m x 11m ; 88.5° vidni ugao

476PET Analogni PIR sa jednom optikom

• Patentirana Auto Pulse Signal Processing obrada signala
• Automatska temperaturna kompenzacija
• Metalni oklop maksimalno štiti od EMI i RFI signala
• Dualni senzorski element
• Anti-sabotažni prekidač
• Ne reaguje na kućne ljubimce težine do 18kg (40lb)
• Kada se zahteva veći stepen zaštite kao na primer
kada se životinje neprekidno nalaze u zoni pod
nadzorom, preporučuje se upotreba DG75
• Pokrivenost 11m x 11m i do 15m za centralni snop
sa vidnim uglom od 88.5°
• Maksimalno štiti od elektromagnetnih i radio signala
• Na ploči se nalaze samo SMD komponente
• Poluprovodnički rele

Paradoor 460 Detektor pokreta tipa “ zavesa „

• Patentirana Auto Pulse Signal Processing obrada signala
• Automatska temperaturna kompenzacija
• Metalni oklop maksimalno štiti od EMI i RFI signala
• Dualni senzorski element
• Anti-sabotažni prekidač
• Podesivi položaj sočiva (0° ili 10°)
• Mogućnost izbora napajanja (12VDC ili 24VDC)
• Podesiva dužina alarmnog signala
• Detekcija objekata veličine ruke za primenu u
kontroli pristupa: 2.1m x 1.5m (7ft x 5ft)
• Detekcija objekata veličine tela za primenu u
obezbeđenju objekata: 6m x 4.5m (20ft x 15ft)