Home » Proizvodi » Kontrola pristupa » Kontrola pristupa – kontrolni paneli

Kontrola pristupa – kontrolni paneli

CT-V900-a-w

Kontrolni paneli  su centralni elemenat u sistemima kontrole pristupa.Koncipirani su tako da mogu da rade kao samostalni uređaji ili mogu biti povezani sa računarom.Najčešće se proizvode uvarijanti koja omogućava spajanje dva čitača i kontrolu prolaza kroz jedna ili dvoja vrata.

Nakontrolni panel se povezuju čitači (kartice , biometrija i sl.) za oba smera prolaska ljudi ili vozila.Kontrolni panel upravlja električnim bravama , rampama ili nekim drugim uređajima kojima se sprečava prolaz na osnovu jedinstvenog indentifikacionog koda koji se čuva u programu.

Kontrolni paneli imaju mogućnost indentifikacije određenog broja korisnika.Imaju memoriju u koju se smeštaju informacije o stvarima koje su se desile u sistemi kontrole pristupa.Takođe obezbeđuju veliki broj pristupnih nivoa.Poseduju RS-485 E-Bus za module za proširenja kao i RS-232/485 komunikacije preko softvera.Kontrolni paneli se obezbeđuju rezervnim napajanjem koje im obezbeđuje autonomiju rada u slučaju nestanka mrežnog napajanja.

Primer ožičenja CDVI kontrolera za dvoja vrata

Primer ožicenja CDVI kontrolnog panela