Home » Proizvodi » Rashladni sistemi | hladnjače » Isparivači za hladnjače

Isparivači za hladnjače

U našoj ponudi se nalaze mirni i ventilatorski isparivači za hladnjače od poznatih svetskih proizvođača.Različiti kapaciteti , namena i razne mogućnosti kombinovanja omogućavaju njihovu primenu u čirokom spektru rashladnih sistema.Asortiman isparivača zadovoljava potrebe kako malih rashladnih komora tako i komora  srednjih ivelikih gabarita i tunela za brzo zamrzavanje.Isparivače koje nudimo odlikuje visok stepen iskorišćenja i pouzdanost u radu.Isparivači za hladnjače poseduju opremu za automatsko otapanje što omogućava nesmetan rad rashladnog sistema.