Home » Proizvodi » Alarmni sistemi » Alarmni adresabilni detektori

Alarmni adresabilni detektori

DM50 Dualni senzorski modul za detekciju pokreta

 sr_DGP2-5060 • Patentirana digitalna detekcija pokreta (bez analogne obrada signala)
• Patentirana automatska impulsna obrada signala
• Digitalni “Shield” algoritam
• Automatska temperaturna kompenzacija
• Detekcija na jednu ili dve ivice signala (podesivo)
• Metalni oklop povecava zaštitu od EMI i RFI signala
• Pokrivenost 12m x 12m (40ft x 40ft) sa vidnim uglom od 110°

DM60 Quad senzorski modul za detekciju pokreta

sr_DGP2-5060

 

 

 

 

 

 

 

• Digitalna detekcija sa dualnim elementima postavljenim jedan nasuprot drugom

• Adresabilni moduli za detekciju pokreta
• Prikaz zone u alarmu: zone u alarmu ce trepereti dok se sistem ne deaktivira
• Patentirana digitalna detekcija pokreta (bez analogne obrada signala)
• Patentirana automatska impulsna obrada signala
• Automatska temperaturna kompenzacija
• Digitalni “Shield” algoritam
• Metalni oklop povecava zaštitu od EMI i RFI signala

• Interlock Sensor Geometry (ISG)

 

• Pokrivenost 12m x 12m (40ft x 40ft) sa vidnim uglom od 110°

DM70 Digitalni dualni PIR modul visokih performansi

sr_DGP2-70

 

 

 

 

 

 

 

• Dualna optika (dva senzorska elementa postavljena jedan nasuprot drugom) • Senzor sa izuzetno preciznom otpornošću na kućne ljubimce, koristi patentiranu kombinaciju unapređene optičke elemente i digitalnu obradu signala
• Ne reaguje na kućne ljubimce težine do 40kg (90lb)
• Izuzetno pouzdan senzor, bez mogućnosti lažnih alarma
• Patentirana digitalna detekcija pokreta (bez analognih obrada signala)
• Patentirana automatska impulsna obrada signala
• Automatska temperaturna kompenzacija
• Digitalni “Shield” algoritam
• Metalni oklop povecava zaštitu od EMI i RFI signala
• Pokrivenost 11m x 11m (35ft x 35ft) sa vidnim uglom od 90°

ZC1 Magnetni modul za vrata

sr_DGP2-ZC1

 

 

 

 

• 1 adresabilna zona