Home » Proizvodi » Elektromotorni pogoni

Elektromotorni pogoni

Elektromotorni pogoni predstavljaju pokretanje radne mašine pogonskim elektromotorom. U širem smislu elektromotorni pogoni definišu i način upravljanja i regulacije radne mašine. Elektromotorni pogoni su danas, zahvaljujući pouzdanom i tihom radu, malim dimenzijama i niskim troškovima eksploatacije, najčešće korišćeni pogoni radnih mašina u svim granama industrije i prometa. Prema tipu korišćenih motora elektromotorni pogoni mogu biti:

Jednosmerni (DC)  elektromotorni pogoni koji za pogonski elektromotor koriste  jednosmerne motore

Naizmenični (AC) elektromotorni pogoni koji za pogonski motor koriste asinhrone , sinhrone , kolektorske motore

Neregulisani elektromotorni pogoni rade u prirodnoj radnoj tačci koja je određena karakteristikama pogonskog elektromotora i radne mašine.

Regulisani elektromotorni pogoni u svom sastavu imaju regulator koji određuje zadatu radnu tačku (brzina okretanja , obrtni moment).Sa pojavom frekfentnih regulatora  asinhroni motori imaju sve veću primenu u ovoj oblasti ali i jednosmerni motorinalaze svoje mesto u određenim oblastima primene.