Home » Proizvodi » Perimetrijska zaštita » Infracrvene barijere

Infracrvene barijere

NEWTON IC barijere sa četvorostrukom emisijom

sr_NewtonPlus

 

 

 

 

 

 

NEWTON barijere su CIAS-ove IC barijere sa četvorostrukom emisijom; njen dizajn je atraktivan, veoma je jaka i pouzdana i sastavljena je od predajnika koji emituje višestruki snop IC zraka i prijemnika koji prima, analizira i detektuje svaki mogući upad na branjenu teritoriju. Newton barijere su posebmo korisne za zaštitu pojedinih porodičnih kuća, skladišta , fasada, krovova, ograđenih zidova, parkirališta, ….

• FUNKCIONISANJE
• Više zrakova mora biti prekinuto istovremeno da bi došlo do alarma.
• Četvorostruka emisija eliminiše lažne alarme usled prolaza lišća ili ptica i manjih životinja.
• NEWTON barijere su opremljene sa grejačima za svaku optičku ćeliju i termostatom u jedinici za obradu podataka koji garantuje pravilno funkcionisanje i ispod kritičnih temperaturnih uslova.

• KANALI ZA OPTIČKU SINHRONIZACIJU
• Svaka barijera ima četiri kanala koji se mogu birati uz pomoć prekidača i u predajniku i prijemniku.
• Ova metoda sprečava rizik od uzajamnih smetnji susednim barijerama.
• Osim toga različiti kanali čine mogućim stavljenje jedne barijere iznad druge bez smetni.

• LAKA INSTALACIJA
• Optičko usmeravanje je integrisano za svaku ćeliju individualno;
• Led signal za pravilno centriranje;
• Test tačka za elektronsko centriranje i kontrolu napona;
• Horizontalna orijentacija od 180°;
• Za verziju u stub moguće je staviti opremu na bilo kojoj visini.

NEWTON PLUS Hibridne barijere za spoljašnju instalaciju

newton_plus

 

 

 

 

 

 

NEWTON PLUS su hibridne Infracrvene barijere za spoljnu instalaciju. Patentirana tehnologija sa dvostruko prepleteno skeniranje daje mogućnost da se integrišu TX/RX (predajnik/prijemnik) u svaki optički modul. Ova tehnologija, u kombinaciji sa automatskom kontrolom snage (AGC), daje mogućnost za kompenzaciju pri obradi dobijenih signala, da osigura besprekorno funkcionisanje barijere i drastično
smanji broj lažnih alarma. Optike “NEWTON PLUS” su predviđene za montažu u stubovima “TOWER HT” (1,2,3m.)
• Domet: 50, 100, 200m
• Napajanje: 12 VDC – 220 VAC, kroz opciono napajanje
• Potrošnja: 140mA za svaki stub
• Potrošnja sa grejačima: 640mA za svaki stub
• Temperatura: – 25oC do + 55oC
• Kanali: 4
• Poravnjanje: optički i elektronski
• Vertikalna orijentacija: +/-10oC
• Horizontalna orijentacija: 180o

  DARWIN/DT

sr_DARWIN

 

 

 

 

 

 

DARWIN je nova CIAS-ova aktivna infracrvena barijera. Napravljena je od kvalitetnog aluminijuma, veoma je jaka i robusna, sposobna za kompenzaciju i pri naglim promenama temperature. Njena mala veličina (22.5×23 mm) čini je nevidljivom kada se instalira unutar prozorskog rama. Opremljena je sistemom za samo-poravnanje, alarmnom led i sistemon za laku i brzu montažu. Bez potrebe za linijskom sinhrinizacijom kako je svaki snop prepoznat odvojenim optičkim kodovima. Ovo rezultuje optičku sinhronizaciju sa različitim i jedinstvenim kodovima identifikacije za svaki snop posebno. Logika prepoznavanja alarma je kontrolisana mikroprocesorom koji automatski podešava konfiguraciju zraka kao susednih ,ukrštenih ili višestrukih zavisno od prekidanja zraka i brzine prekidanja. Barijera DARWIN je dostupna u dve boje : klasična crna i aluminijum siva.

DARWIN DT (Dvostruka tehnologija)
Dvostruka tehnologija zaštite za prozore i ulaze
Kao alternativa za samostalnu zaštitu omogućenu od Darwin aktivnih IC barijera, sada je moguće koristiti dvostruku tehnologiju zahvaljujući minijaturnim mikrotalasnim modulima koji rade na principu doplerovog efekta. Koristeći “I” logiku, IC tehnologija se kombinuje sa 24Ghz mikrotalasima. Novi mini-dopler opisan ovde naziva se MWDT i dostupan je u crnoj i aluminijumskoj finalnoj obradi sa dometom od 3m i 6m.

HRSBB Više aktivna IC barijera za unutrašnju montažu

hrsbb

 

 

 

 

 

 

Sastoje se od predajnika (TX), koji šalju sinhronizovani snop infracrvene svetlosti (20cm raspoređeni) do prijemnika (RX) da proceni incidente svetao energija, generiše alarm kada telo prelazi preko zraka ili prekine ih kontinuirano. Alarmno stanje se generiše iz prekida bilo jednog ili 2 susedna zraka, u skladu sa programima modula alarma.
Ispravno poravnanje LED i alarma zujalice.
Originalne rotirajuće zagrade omogućavaju orijentaciju do 180 ° jedinica da se postigne poravnanje najbolje u bilo kom mestu montaže i uklanjanje plastičnih ploča omogućava fiksnu instalaciju na istom nivou zida.

HRSDN Infracrvene barijere

hrsdn

 

 

 

 

 

 

„DN” Serija je namenjenа za zaštitu na dužim rastojanjima, namenjena je za zaštitu po
perimetru objekta, fasada na zgradi, po krovovima i dr. Barijera generiše alarm pri istovremenom
blokiranju jednog ili 2 susedna zrakа – zavisno od podešavanja
• Model DN56 DN112 DN152 DN200
• Broj optika: 3 dvostruke 6 dvostrukih 8 dvostrukih 10 dvostrukih
• Domet pri 50m 50m 50m 50m
• spoljašnjoj mon.
• Dimenzije: 560×45×57mm 1120×45×57mm 1520×45×57mm 2000×45×57mm
• Temper.opseg: -25oC ~ 55oC -25oC ~ 55oC -25oC ~ 55oC -25oC ~ 55oC
• Napajanje: 12 VDC 12 VDC 12 VDC 12 VDC
• Stepen zaštite: IP 65 IP 65 IP 65 IP 65