Home » Proizvodi » Sistemi za dojavu požara » Automatsko gašenje požara

Automatsko gašenje požara

 Automatsko gašenje požara

      Automatsko gasenje pozara

Sistemi za automatsko gašenje požara neophodni su u svim prostorima gde se nalazi skupa oprema ili se čuvaju važne informacije. Instalacija ovih sistema se sastoji iz dve glavne celine:

  • Elektro deo instalacije
  • Mašinski deo instalacije

Elektro deo sistema za automatsko gašenje požara u svom sastavu ima centrale za dojavu požara , detektore požara , uređaje za uzbunjivanje i obaveštavanje i slično.

Mašinski deo sistema za automatsko gašenje požara u svom sastavu ima rezervoare (boce) za skladištenje sredstava za gašenje , sredstvo za gašenje , manometre , ventile , aktuatore i slično.

Kada elektronski deo sistama za automatsko gašenje požara detektuje požar u štićenom prostoru on aktivira uređaje za obaveštavanje i uzbunjivanje i aktivira dovod sredstva za gašenje u prostor.

U zavisnosti od karakteristika i sadržaja koji se nalazi u štićenom prostoru primenjuju se različita sredstva za gašenje požara.