Home » Proizvodi » Sistemi za dojavu požara » Protivpožarni detektori

Protivpožarni detektori

Na mestima nastanka požara nastaju propratne manifestacije požara kao što su dim , temperatura  i svetlost.Detektori požara ove spoljne manifestacije požara pretvaraju u električni signal koji se prenosi do centrale.

Prema manifestaciji požara koju detektuju dele se na:

  • dimne (jonizacioni ili optički)
  • termičke (termomaksimalni ili termodiferencijalni)
  • svetlosne (infracrveni ili ultravioletni)

Prema tipu komunikacije sa centralom imamo:

  • konvencionalne detektore požara
  • adresabilne detektore požara

Ručni javljači požara se postavljaju na komunikacionim putevima i na izlazima iz štićenog prostora kako bi se ručno mogao aktivirati sistem za dojavu požara u slučaju potrebe.

U zavisnosti od karakteristika štićenog prostora i vrste materijala koji se u njemu nalazi vrši se izbor detektora za dati prostor.