IP interfoni

IP interfoni koriste standardni TCP/IP protokol za prenos podataka (audio i video signala)  i mogu da funcionišu zajedno sa ostalom standardnom mrežnom opremom.

IP interfoni obezbeđuju besprekoran kvalitet slike  i kristalno čist ton. Takođe, sa vrlo efikasnom kompresiom  IP interfoni ostvaruju maksimalan kvalitet sa minimalnom potrošnjom mrežnih resursa što omogućava da veći broj uređaja komunicira istovremeno. IP interfoni imaju mogućnost snimanja slika tokom razgovora ili propuštenih poziva  što dodatno pojačava bezbednost krajnjeg korisnika. Sve snimljene slike imaju na sebi zabeležen odgovarajući datum i vreme.

IP interfonisu koncipirani tako da sve komponente sistema funkcionišu samostalno eliminišući potrebu za centralnom jedinicom koja bi obavljala obradu. Ovo povećava pouzdanost i stabilnost sistema dozvoljavajući upotrebu neograničenog broja unutrašnjih i spoljnih jedinica u jednom sistemu.Instalacija IP interfonskih sistema je vrlo jednostavna što donosi velike uštede u instalacionom materijalu i vremenu izrade.IP interfoni , koristeći POE tehnologiju , mogu se napajati energijom koristeći iste kablove koji se koriste za prenos podataka.Sa ovim načinom napajanja ostvaruje se veoma dobra elektro izolacija dok je problem naglih promena napona u potpunosti eliminisan.

IP interfoni imaju velike prednosti jer mogu da funkcionišu preko WAN mreža. Ovo omogućava da više interfonskih sistema  može biti povezano koristeći optičke kablove, bežične linkove ili  internet. Korisnici sistem mogu pristupiti sistemu sa udaljenih lokacija.