Home » Proizvodi » Alarmni sistemi » Alarmni detektori

Alarmni detektori

Detektori za alarmne sisteme

Alarmni detektori (senzori) su kompunente alarmnog sistema koje registruju da je integritet štićenog prostora narušen i informaciju šalju alarmnoj centrali.Alarmni  senzori registruju neovlašćeno otvaranje prozora ili vrata , lom stakla , neovlašćen ulazak u štićeni prostor i slično.Senzori koji se koriste za zaštitu sefova reaguju na vibracije , putrese i udarce koji nastaju prilikom obijanja sefova.Pravilnim odabirom tipa senzora i njihovim pravilnim rasporedom možemo rešiti različite objekte sa različitim zahtevima sa aspekta zaštite. Svi su zaštićeni od sabotaže tako da se svaki  neovlašćeni pristup senzoru registruje i prosleđuje alarmnoj centrali koja dalje prosleđuje informaciju u vidu alarma ili upozorenja.U protivprovalnim sistemima se najčešće koriste detektori pokreta.Osnovne vrste protivprovanih detektora pokreta su infracrveni detektori pokreta, mikrotalasni senzori pokreta i dualni senzori pokreta koji su po pravilu spoj ranije spomenuta dva.

Senzori mogu biti namenjeni za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu i koriste se u skladu sa zahtevima za konkretan prostor.

Detektori pokreta izvode se kao žični koji se spajaju putem kabela i tako kamuniciraju sa alarmnom centralom i bežični koji komunikaciju sa alarmnom centralom obavljaju bežično, putem radio talasa.

U našoj ponudi se nalaze detektori poznatih svetskih proizvođača koji će vaš protivprovalni sistem učiniti sigurnim i pouzdanim.

Iz tih razloga  u našoj ponudi se nalaze senzori koji mogu zadovoljiti sve aspekte zaštite objekata , imovine i ljudi:

  • IC (IR) detektori pokreta
  • Detektori loma stakla
  • Magnetni kontakti
  • Panik tasteri
  • Specijalni detektori

Naši stručnjaci rado će vam uvek izaći u susret i za vas izabrati odgovarajuće detektoe u skladu sa  vašim potrebama.