Interfoni

Interfoni

Napredovajem tehnologije napredovali su i sistemi kontrole ljudi i njihovog pristupa pojedinim objektima. Nekada ranije,  aktuelni interfoni , preko kog ste mogli da komunicirate sa osobom sa druge strane zvučnika, sada su unapređeni i upotpunjeni video nadzorom. Sada, dok razgovarate sa osobom koja je ispred vaših vrata, možete i da je vidite. Prednost ovakvog video nadzora je u tome što osoba koja je ispred interfona nije u mogućnosti da vidi vas. Ovo je odličan način da se spreči ulazak lopova, ili nekoga koga ne želite da primite u stan.

Audio interfoni su veoma praktično i ekonomično rešenje, ukoliko želite da obezbedite svoj stambeni ili poslovni prostor i najčešće su, ako se pravilno koriste, dugotrajnog veka.

Video interfoni prenose sliku u crno beloj boji ili u koloru i mogu biti za jednog ili više korisnika. Komuniciranje preko interfona je komunikacija bez prisluškivanja, uz kvalitetan prenos slike čak na velikim udaljenostima i to bez korišćenja koaksijalnog kabla. Pored crno bele slike, ona može biti i u boji, te je za tu opciju potrebna kvalitetna kamera za dan i noć, a koja je od izuzetne osetljivosti.

Interfon sa ili bez video sistema se može umrežiti sa više interfonskih sistema. Ovaj način umrežavanja se najčešće koristi prilikom postavljanja interfona u zgradama nekog naselja. Interfon je takođe integrisan sa sistemom kontrole pristupa kao i hitnog poziva za pomoć. Projektovanje audio video sistema je veoma jednostavno, bez obzira na to koliko i kakve funkcije on ima. Da li je to interni poziv, preusmjeravanje na broj mobilnog telefona ili otvaranje vrata koje može biti i automatsko. Instalacija ovakvog sistema je krajnje jednostavna, ali iziskuje postavku od strane stručnih lica, koja će Vas posavetovati i gde je najoptimalnija postavka sistema, te gde bi kamere, ako je reč o video interfonu, trebale stajati, kako bi objekat bio maksimalno pokriven i obezbeđen. Bez obzira na to da li se u sistemu omogućuje interna komunikacija ili se poziv preusmerava, te da li postoji više strana na koje se signal šalje, nije potrebno dodavanje novih modula koji će obezbediti internu komunikaciju. Dakle, znajte da se i najsloženiji sistemi video interfona uvek povezuju na isti način, iz razloga što su funkcije unapried isprogramirane na način na koji vi želite.

Pored funkcije koju vrše besprekorno, te jednostavnom načinu postavljanja, video i audio interfoni su veoma ekoomični, što predstavlja dodatnu prednost. Koristi se veoma mala količina kabla, sistemi se brzo projektuju, a instalacija je zaista brza, kao i montiranje i puštanje u rad.

Osnovne komponente ovih sistema su audio i video interfonske kombinacije sa mogućnošću poziva sa spoljnjeg tabloa ili selektivne jedinice, kao i sve varijacije od obezbeđivanja privatnostiu u komunikaciji, do mogućnosti komunikacije više korisnika. Ovakav elektronski sistem omogućava istovremenu konverzaciju između više korisnika, uz minimalan broj potrebnih instalacionih provodnika. Brojne su mogućnosti primene audio i video interfonskih sistema u stambenim i poslovnim objekatima, a u zavisnosti od specifičnih potreba i zahteva korisnika.

Showing 1–10 of 15 results